โปรไฟล์ผู้ขาย

About บจก.ฝางเกษตรอุตสาหกรรม ดาวอินคา
พืชไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว แต่เป็นไม้เถาพุ่มเช่นเดียวกับองุ่น2 อายุยืนหลายสิบปี มีต้นกำเนิดจากลุ่มแม่น้ำอเมซอน 3 ประเทศเปรูเป็นประเทศที่ปลูก
บนเว็บโซเชียล
Copyright © 2017 KASETIN-C, Inc. All rights reserved.