โปรไฟล์ผู้ขาย

About สวนผักให้คุณ
เริ่มแรกจากการเพาะเห็ดจำหน่ายแล้วจึงเริ่มขยายฟาร์มโดยการปลูกผักสลัดออร์แกนิคฟาร์มปลูกด้วยระบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารสังเคราะห์ ปุ๋ยเคมี สารเคมีทุกชนิด ส่วนเห็ดที่เพาะนำมาแปรรูปมาเป็นแหนมเห็ด เห็ดแดดเดียวและจำหน่ายเห็ดสดและก้อนเชื้อเห็ด
บนเว็บโซเชียล
สินค้าที่เพิ่มล่าสุด
Copyright © 2017 KASETIN-C, Inc. All rights reserved.