โปรไฟล์ผู้ขาย

About บริษัท ไทยลาฮู กาแฟและชา จำกัด
ดอยปู่หมื่นเป็นสถานที่ปลูกกาแฟและชาออร์แกนิก ด้วยความที่เป็นคนชอบรักในการดื่มกาแฟและชาออร์แกนิกปลอดสาร เราจึงได้ปลูกกาแฟและชาออร์แกนิกและส่งเสริมชาวบ้านในการปลูกกาแฟและชาเพื่อเป็นรายได้ให้กับชาวบ้านให้เป็นเกษตรแบบยั่งยืน ผลผลิตที่ได้เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ และการจัดงานเสริมช่วยพัฒนาเป็นการช่วยเหลือ โดยดารรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้
บนเว็บโซเชียล
สินค้าที่เพิ่มล่าสุด
Copyright © 2017 KASETIN-C, Inc. All rights reserved.