โปรไฟล์ผู้ขาย

About Narah Organic Herb นราห์ สมุนไพรออร์แกนิค
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนราห์ได้ควบคุมการผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทสมุนไพรนราห์ จำกัด โดยใช้ผักเชียงดา หญ้าหวาน ใบเตยหอมออแกนิค ไม่ใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืชและได้รับการส่งเสรืมปลูกจากกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนปุ๋ยบำรุงดินจะใช้หญ้าที่ถากแล้วมาคลุมบริเวณโคนต้นและราดด้วยน้ำหมักชีวภาพ เพื่อความปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภค สอบถามผลิตภัณฑ์ และสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
บนเว็บโซเชียล
สินค้าที่เพิ่มล่าสุด
Copyright © 2017 KASETIN-C, Inc. All rights reserved.