โปรไฟล์ผู้ขาย

About บริษัท ซิมเปิล อินโนเวชั่นส์ จำกัด
ตลอด 2 ปี ที่ผ่านมาเราเชื่อว่า มนุษย์เราสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างไม่หยุดนิ่ง และทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ถ้ามีความเชื่อมั่นและตั้งใจจริง ทุกอย่างทั้งหมดนั้นล้วนเริ่มต้นที่ “แนวคิด (Mindset)” และการที่จะพัฒนาให้เกิดแนวคิดที่ดีนั้น เริ่มต้นจากอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกาย นั่นคือ “สมอง”เราเลยคิดว่า น่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมองดีดีสักชิ้นหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยคุณค่า ในราคาที่ย่อมเยาว์ สามารถช่วยให้ทุกคนได้เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว และยกระดับสู่สังคม และประเทศชาติต่อไป ผลิตภัณฑ์ Alpha-B จึงได้ถือกำเนิดขึ้น
บนเว็บโซเชียล
Copyright © 2017 KASETIN-C, Inc. All rights reserved.