โปรไฟล์ผู้ขาย

About ข้าวแววมณี
ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ที่มีใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) เพื่อนำไปบริโภค และเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศในการแปรรูป เช่น น้ำนมข้าวกล้อง แป้งข้าวจ้าว และ เส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นต้นปลูกเองขายเอง เป็นการพัฒนาของเกษตรกร ด้วยเกษตรกรเอง ด้วยกระบวนการผลิตที่ย้อนยุคแบบโบราณ classic แบบไทยๆ อนุรักษ์ และ รักษา พัฒนา เข้ากับปัจจุบัน หลอมรวมกัน อย่างลงตัวระหว่า ภูมิปัญา และเทคโนโลยี
บนเว็บโซเชียล
Copyright © 2017 KASETIN-C, Inc. All rights reserved.